Cycas panzhihuaensis

山羊百科,林文智老師的植物、山岳、攝影紀錄

Revision as of 01:31 2018年六月27日; Xo.alpes (討論 | 貢獻)
(差異) 更早版本 | 查看当前版本 | 更新版本 (差異)
Jump to: navigation, search

Cycadaceae

Cycas

Cycas siamensis Miq.

Cycas baguanheensis L. K. Fu & S. Z. Cheng
Cycas immersa Craib
Cycas intermedia B.S.Williams
Cycas panzhihuaensis L. Zhou & S. Y. Yang
Cycas siamensis subsp. siamensis
EpiCycas siamensis (Miq.) de Laub.

China

 

 

 

 

個人工具
廣告贊助