Rhododendron tschonoskii trinerve

山羊百科,林文智老師的植物、山岳、攝影紀錄

(重定向自Rhododendron trinerve)
Jump to: navigation, search

Ericaceae

Rhododendron

Rhododendron trinerve Franch. ex H. Boissieu

Japan

Rhododendron tschonoskii Maxim. var. trinerve (Franch. ex H.Boissieu) Makino 

Rhododendron trinerve Franch. ex H. Boissieu

 

個人工具
廣告贊助